Przygotowywanie systemów dachów zielonych zapewnia dużo korzyści sektorom publicznym, prywatnym, gospodarczym i cywilnym, a też otoczeniom